Różne kleje dyspersyjne

Kleje dyspersyjne to systemy klejące na bazie wody, które tworzą związki poprzez fizyczne utwardzanie poprzez odparowanie wody. Efekt adhezyjny uzyskuje się dzięki składnikowi polimerowemu, który tworzy błonę, gdy wodny składnik odparowuje.

Klej dyspersyjny bezpieczny dla żywności

Intercol dostarcza szeroką gamę klejów dyspersyjnych, które znajdują zastosowanie w przemyśle papierniczym i opakowaniowym, przemyśle graficznym, przemyśle drzewnym, a także w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym i elektrycznym. Najnowsza generacja klejów dyspersyjnych umożliwia szybkie przetwarzanie przy niskich kosztach systemu.

Dostępne różne rodzaje klejów dyspersyjnych

Polioctan winylu

Dobra przyczepność do podłoży celulozowych, takich jak drewno i papier. Stosowany głównie do klejów do drewna.

Kopolimery octanu winylu

Dobra przyczepność do wielu polarnych tworzyw sztucznych.

Poliakrylany

Dobre właściwości starzenia i odporność na media. Stosowany jest głównie do klejów wrażliwych na nacisk (etykiety, taśmy samoprzylepne), klejów trwałych (np. do płytek i wykładzin podłogowych i ściennych) oraz klejów do laminowania (np. folie błyszczące).

Polichlorek winylidenu

Fizjologicznie nieszkodliwy i dlatego preferowany do klejów do laminowania, które są używane do pakowania żywności.

Kopolimery butadienowo-styrenowe

Klej do laminowania (np. folia aluminiowa na papierze)