Kleje w sektorze spożywczym

Nasi klienci to nie tylko część grupy non-food, nie, zwłaszcza w branży spożywczej. To prawie samo za siebie mówi, że takie kleje muszą spełniać najwyższe standardy w branży spożywczej, nie tylko w zakresie ewentualnego kontaktu z żywnością. Kraje takie jak Ameryka, Niemcy i Holandia określiły, jakie normy i wartości muszą spełniać takie kleje. Przepisy te są znane w Intercol i zostały już wdrożone w wielu klejach.