Intercol bv dnes - partner pro lepicí aplikace

S porozuměním zvažování každé konkrétní aplikace lepidla za účelem dokonalé péče o zákazníka vidíme proces lepení jako kombinaci faktorů strojní technologie - technologie nanášení lepidla - podklady, které mají být spojeny, a lepidla, které je k němu dokonale přizpůsobeno.

Před testováním výrobních systémů je prvním krokem provedení smysluplných předběžných testů v laboratoři. To umožňuje prezentovat typy z velkého výběru, které jsou schopny splnit požadavky z hlediska technologie a ekonomiky k maximální spokojenosti.

Poté, pokud o to požádáme, doprovodíme testovací jízdy na systémech, které budou později použity zkušenými aplikačními inženýry. Výměnou za odborníky na zpracování na místě se rychle najde optimální nastavení výrobního systému a technologie nanášení lepidla a po krátké době lze vidět přesvědčivý výsledek:

Perfektní výsledky lepení

s nejlepšími

Poměr cena výkon